Historik
Bergstugan och Brukshandeln uppfördes 1846/1892.

Brukets handelsbod startade 1861 i nuvarande Bergstugan medan Brukshandeln (mitt över gatan) fungerade som magasinsbyggnad.

I Bergstugan fanns från början handelsbod, lager och kontor. Under några år bodde någon av disponenterna här under en kort tid. På 1920-talet flyttade Handelsboden tvärs övergatan till det som i dag är Brukshandeln. Här bedrev olika handlare butik med livsmedel utan avbrott fram till 2013.*
2021 öppnar vi åter en liten Handelsbod i Bergstugan.

Bergstugan blev på 1920-talet hotell/pensionat. Byggnaden innehåll i nedervåningen hall, två trappuppgångar, 6 rum, serveringsrum och kök. Övervåningen hade 5 rum, badrum och Wc.

I dag finns det 4 rum med delat kök, allrum och två badrum att hyra. I botten våningen finns en Pub/Café.


Lennartfors

Lennartsfors är liksom Charlottenberg och Töcksfors en gammal bruksort som numera lever på mindre industrier, bland annat Lennartsfors AB som tillverkar JärnHästen, Hjulhästen samt flakmopeder (under varumärket Norsjö moped).

Det byggdes en vattenkvarn i Lennartsfors redan på 1500-talet och från 1600-talet fanns här en vattendrivet sågverk. Lennart Uggla och Gustaf Ekman byggde ett järnbruk vid Ränkeforsen cirka 1840, vilket dock lades ner 1877. På 1880-talet byggdes istället en trämassefabrik på platsen vilken var i drift till 1940. Därefter har viss mekanisk industri med anknytning till Facitkoncernen funnits på orten. De flesta byggnader står kvar men är ur bruk.

Slussarna i Lennartsfors utgör en del av Dalslands kanal och byggdes 1865. I och med dessa slussar utgör Lennartsfors en viktig knutpunkt mellan flera olika vattenleder.

Namnet Lennartsfors kommer efter Lennart Uggla och har varit ortens namn sedan 1839. Tidigare kallades orten för Ränkefors efter Ränkeforsen.

Här kan ni läsa mer om värmländsk industrihistoria >>